Gemälde © Christina Mitterhuber

© Fotos Robert Hailwax alias Bob, 2019

© Fotos Ron Böhme, 2019

© Fotos Otto Bauer, 2019

© Fotos Christina Mitterhuber, 2019